Katus

Trapetsprofiil-terasplekk-katus

Lamekatus

Kivikatus

Kiviprofiil-terasplekk-katus

Valtsplekk