Milline päikeseelektrijaam paigaldada?

Lahkame eramajadele paigaldatava päikeseelektrijaama võimalusi inverteri ja akude paigaldamise seisukohalt, mida võiks pidada nö jaama südameks. Lisaks tavapärastele võrguinverteritele (ei võimalda akusid inverteriga ühendada) on viimastel aastatel turule tulnud hübriidinverterid. Hübriidinverterid võimaldavad lisada süsteemile akud. Siin lähebki nüüd teema detailidesse. Teatavasti peitubki saatan detailides. Hübriidinvertereid on nii sümmeetrilisi kui asümmeetrilisi. Eestis toimub võrgust tarbitava ja võrku edastatava arvestamine faasipõhiselt. Seetõttu on Eestis soovitav kasutada asümmeetrilisi invertereid. Hübriidinverterid võimaldavad akude olemasolul lülitada hoone elektrivarustus akudele. Enamikel inverteritel on see süsteem hübriidinverterisse sisse ehitatud ja ei ole vajadust nö seinale paigaldatavate lisakastide järele. Siiski tuleb silmas pidada, et sellisel juhul on kogu hoone elektrivarustus läbi inverteri ja kui inverter ütleb töölepingu ülesse, võib tekkida olukord, kus ka võrgust elektrit ei saa tarbida. Selle vältimiseks on vaja teha elektrisüsteemis teatavad muudatused.