Soetada päikesepaneelid juba praegu!

Viimasel ajal on meedias (sh sotsiaalmeedias) palju kirjutatud päikeseelektrijaamadest. Sellele on nii pooldajaid kui vastaseid. Nagu iga asjaga. Ja see on loomulik. Käesolev kirjutise eesmärk ei ole kellegi veendumusi muuta või neid maha teha. Samuti on jaamade tasuvuse kohta kirjutatud palju. Kui me võtame eelduseks, et on otsus tehtud jaama ehitamiseks, siis miks seda teha praegu? Tõsi, majandusolukord on suhteliselt vilets, iga päev on uudistes, et töötute hulk kasvab jne. Ebakindlust tuleviku suhtes on. Siiski, on leibkondi, kes on kogunud reserve ja inflatsiooni tingimustes ei ole mõistlik lasta rahal nö pangakontol sulada. Vaatamata majanduses valitsevale negatiivsusele, võib päikeseelektrijaamade soetamise osas positiivsemalt rääkida hindade langusest. Paneelide hinnad on tänaseks võrreldes 2023. aasta algusega langenud hinnanguliselt suurusjärgus 40%. Samuti on mõnevõrra tootjad langetanud inverterite hindasid. Seetõttu on hetkel mõnes mõttes hea aeg päikeseelektrijaama soetamiseks, kuna hinnad on langenud. Ja elektri hind teeb trikke ka tulevikus. Mida odavamalt on soetatud päikeseelektrijaam ja mida kallim on võrgust ostetava elektri hind, seda tasuvam on jaama ehitamisse tehtud investeering.